Kosten

Bij Lachai Roï ben je te gast.
Als gastvrouw maak ik je verblijf zo prettig mogelijk.
Lachai Roï heeft geen winstoogmerk.
De vergoeding die ik vraag is op basis van werkelijk gemaakte kosten.
Daarnaast is een gift erg welkom,
zodat ik daarmee vrouwen kan helpen die het niet kunnen betalen