Tarieven

Counselling:
 -  counsellingsgesprek   € 40,-   per uur *
duur van een gesprek is in de meeste gevallen 1,5 uur
U dient de factuur binnen 2 weken te betalen.

Vertrouwen is een essentiele voorwaarde voor counselling.
Als counsellor ben ik gebonden aan een ethische code, die mij verplicht
het besprokene onder mijn beroepsgeheim te houden,
ook wanneer het counsellingstraject wordt betaald door een derde partij,
zoals werkgever, reïntegratiebedrijf of arbodienst.

*  Het kan zijn dat counselling in uw situatie financieel niet haalbaar is.
   Ik ben van mening dat iedereen recht heeft op hulp.

   Indien nodig is het oplossen van dit probleem bespreekbaar.