Contextueel

Het contextuele denken in het kort.
Bij het contextuele denken gaat het niet over goed of fout.
Het is een therapie die kijkt naar je verleden, het heden en de toekomst.

Waardoor ben je uit balans geraakt?

Therapie is werken aan de kwaliteit van je leven (Groeneboer 1988) (zie site Koinonia)
Bewustwording, erkenning en herkenning van het probleem, is het begin van herstel.
Het doel van de therapie is om in balans komen met jezelf en je medemens.
Het geven en ontvangen in relaties is hier een belangrijk uitgangspunt.
Het contextuele gedachtegoed is niet per definitie christelijk.
Bijbelse principes zijn wel aan de orde, aangezien we zijn gemaakt voor relaties.
Door je verantwoordelijkheid te nemen om in balans te komen met jezelf en in jouw relaties,
geef je jezelf de kans om in evenwicht te komen.
Door het stellen van grenzen, jezelf durven te zijn in relaties, kan er een gezond evenwicht worden opgebouwd.